Производство на електротелфери, електродвигатели, кранове и кранови компоненти

Продукция

Контакти

"Балканско ехо" ЕООД
5460 с. Кръвеник, Община Севлиево,
Област Габрово
Тел.: 067302 220
Факс: 067302 375
Моб.: 0885 000 555; 0888 22 33 44
E-mail: balkanskoeho@abv.bg
Начало » Продукция » Услуги » Ремонт и поддръжка
Услуги
Ремонт и поддръжка

Предлагаме следните услуги:
- Гаранционно и следгаранционно обслужване на техниката производство на „Балканско ехо” ЕООД;
- Абонаментно обслужване съгласно: „НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ“, В сила от 18.10.2010 г. Приета с ПМС № 199 от 10.09.2010 г. Обн. ДВ. бр.73 от 17 Септември 2010,( чл. 55, ал. 6 и 7).