С НАС ! ПОВДИГНЕТЕ ПРОЕКТИТЕ СИ

Асинхронни двигатели

Електродвигателят с конусен кафезен ротор и вградена спирачка е специализирано изделие за задвижване на подемни и ходови механизми. Тази уникална конструкция обединява в себе си две изделия – асинхронен електродвигател и механична спирачка и се характеризира с висока надеждност при различни условия на работа, безотказност и сигурност при спиране. Това са основните предимства на тези електродвигатели в сравнение с други задвижвания. Тази конструкция притежава и предимствата на обикновените асинхронни електродвигатели с накъсо съединен ротор, а именно:

– Компактност;
– Минимално и лесно поддържане.
Конусният електродвигател е проектиран да издържа на циклични натоварвания и е реализиран в единство с конструкцията на целия механизъм. Това дава възможност за използването на общи конструктивни елементи и осигурява съществени технико-икономически предимства на механизма.

В зависимост от задвижвания механизъм електродвигателите се разделят на две групи:

– за подемен механизъм на въжени или верижни електротелфери -серии КГЕ, КЕ;
– за ходови механизми – серии ККЕ, АККЕ, АВЕ.
Електродвигателите може да бъдат изпълнявани като едноскоростни (2р=2, 4, 6) или двускоростни (2р=8/2, 12/4,16/4, 24/4, 24/6, 30/4, 30/6)
Основен дял от производството на фирма “БАЛКАНСКО ЕХО” ЕООД са електродвигателите във взривонепроницаемо изпълнение Ех d с мощност до 20kW, сертифицирани от акредитирани лаборатории.
Електродвигателите се произвеждат в съответствие с българските и европейски стандарти – БДС 6062-1982; БДС EN 50018+A1; БДС EN 60034-1; EN 60034-5; EN ISO 12100-1; EN ISO 12100-2 и др.

Специфични особености на конусните двигатели със спирачка:

– наличие на аксиален ход на вала;
– повторно кратковременен режим на работа – S4.
Технически характеристики:
– Модификации по напрежение : 50Hz / 60Hz;
– Клас на изолация F. По споразумение с клиента – Н;
– Степен на защита – IP 54, IP 22 на спирачката;
– Възможност за вграждане на термична защита.
Електродвигателите могат да се изпълняват и за работа в морски, тропически или специални среди – M, T, С.