С НАС ! ПОВДИГНЕТЕ ПРОЕКТИТЕ СИ

Блок ходови колела

Диаметър – до 630 mm
Товароносимост – до 50 000 кг
Група на режима по FEM 9.511 – 2m
Максимална широчина на релсата – до 120 mm