С НАС ! ПОВДИГНЕТЕ ПРОЕКТИТЕ СИ

Взривозащитени въжени електротелфери
серия ВТ

Базирана на основните конструктивни решения на електротелфери серия Т и съхранявайки нейните технически показатели, серия взривозащитени електротелфери ВТ, е предназначена за работа в потенциално взривоопасна среда.
Електрооборудването, комплектоващо тези изделия, като: електродвигатели, табло с електроапаратура, пулт за управление, крайни изключватели и др. е изпълнено в така нареченото „взривонепроницаемо изпълнение”, с маркировка: (Ех) d IIB T5 или (Ех) d IIC T5.

Взривозащитени въжени електротелфери
серия ВМТ

Въжените електротелфери серия BМТ са базирани на основните технически решения използвани в серия ВТ. Съхранявайки основните технически параметри, благодарение използването на нова конструкция тяло, съвременни стоманени въжета, куки и др., предоставяме на своите клиенти серия електротелфери с много по-големи възможности като товароподемност, скорост на подем и скорост на придвижване. Това разкрива нови възможности за по-ефективна експлоатация на нашите изделия.

Електрооборудването и при двете серии е идентично, което обуславя и идентичността на взривозащитеното изпълнение и маркировка: (Ех) d IIB T5 и (Ех) d IIC T5.