Взривозащитени въжени електротелфери
серия ВМТ

Технически данни

■  Въжен електротелфер тип ВМТ Стационарен, полиспаст 1/1
■  Въжен електротелфер тип ВМТ Стационарен, полиспаст 2/1
■  Въжен електротелфер тип ВМТ Стационарен, полиспаст 2/2
■  Въжен електротелфер тип ВМТ Придвижен с една количка, полиспаст 2/1
■  Въжен електротелфер тип ВМТ Придвижен с две колички, полиспаст 2/1
■  Въжен електротелфер тип ВМТ Придвижен с двурелсова количка, полиспаст 2/1
■  Въжен електротелфер тип ВМТ Стационарен, полиспаст 4/1
■  Въжен електротелфер тип ВМТ Придвижен с една количка, полиспаст 4/1
■  Въжен електротелфер тип ВМТ Придвижен с две колички, полиспаст 4/1
■  Въжен електротелфер тип ВМТ Придвижен с двурелсова количка, полиспаст 4/1
■  Въжен електротелфер тип ВМТ Стационарен, полиспаст 4/2
■  Въжен електротелфер тип ВМТ Придвижен с една количка, полиспаст 4/2
■  Въжен електротелфер тип ВМТ Придвижен с две колички, полиспаст 4/2