Взривозащитени въжени електротелфери
серия ВТ

Технически данни

■  Въжен електротелфер тип BТ17 Стационарен стоящ (висящ) на лапи, полиспаст 1/1
■  Въжен електротелфер тип BТ51 Стационарен стоящ (висящ) на лапи, полиспаст 2/2
■  Въжен електротелфер тип BТ01 Стационарен стоящ (висящ) на лапи, полиспаст 2/1
■  Въжен електротелфер тип BТ02 Стационарен, висящ на палци, полиспаст 2/1
■  Въжен електротелфер тип BТ10 Придвижен с една количка, полиспаст 2/1
■  Въжен електротелфер тип BТ10 Придвижен с две колички, полиспаст 2/1
■  Въжен електротелфер тип BТ45 Намалена строителна височина, полиспаст 2/1
■  Въжен електротелфер тип BТ81 Придвижен с двурелсова количка, полиспаст 2/1
■  Въжен електротелфер тип BТ35 Стационарен стоящ (висящ) на лапи, полиспаст 4/1
■  Въжен електротелфер тип ВТ39 Придвижен с една количка, полиспаст 4/1
■  Въжен електротелфер тип BТ39 Придвижен с две колички, полиспаст 4/1
■  Въжен електротелфер тип BТ78 Намалена строителна височина, полиспаст 4/1
■  Въжен електротелфер тип BТ82 Придвижен с двурелсова количка, полиспаст 4/1