Взривозащитени въжени електротелфери серия ВМТ технически данни

Въжен електротелфер тип ВМТ Стационарен, полиспаст 2/2 (1) с ограничител на товара (2) с микроподем

Въжен електротелфер тип ВМТ Придвижен с една количка, полиспаст 2/1

(1) с микроподем
(2) с ограничител на товара