Въжени електротелфери серия Т технически данни

Въжен електротелфер Т81 Придвижен с кранова количка, полиспаст 2/1

Въжен електротелфер Т81 Придвижен с кранова количка, полиспаст 2/1

(1) с микроподем
(2) с ограничител на товара
(3) с ограничител на товара и с микроподем