С НАС ! ПОВДИГНЕТЕ ПРОЕКТИТЕ СИ

Електрооборудване

Съвременни технически решения свързани с управлението на товароподемните съоръжения и тяхната безопасност:

I. Общо промишлено изпълнение

1. Управление от пода

Релейно – контакторно
Честотно регулиране

2. Радиоуправление

Релейно – контакторно
Честотно регулиране и радиоуправление

3. Управление от кабина

II. Взривозащитено изпълнение

1. Управление от пода

Релейно – контакторно
Честотно регулиране

2. Радиоуправление

Релейно – контакторно
Честотно регулиране и радиоуправление