С НАС ! ПОВДИГНЕТЕ ПРОЕКТИТЕ СИ

Моторредукторни групи

Моторредукторите серия ТР1 са предназначени основно за задвижване на ходовите механизми на товароподемни машини. Независимо от това, че са проектирани с цел удовлетворяването на специфичните изисквания на тези механизми, моторредукторите от серия ТР1 могат да намерят приложение като задвижващи агрегати и в други съоръжения.

Технически данни
Напрежение: 380-400V (специални изпълнения – по заявка)
Честота: 50Hz (специални изпълнения – по заявка)
Режим на работа съгласно БДС ЕN 60034: S3
Клас на защита IP54 (EN 60529)

Условия за експлоатация.*
– климат – нормален, тропически или морски;
– нормална или химически агресивна среда;
– температура на околната среда:
1) нормална: от – 25°C до +40°C;
2) ниска: от – 40°C до +40°C;
– относителна влажност на въздуха – 80% при 20°C;
* Уточнява се при конкретна поръчка

За по-подробна информация вижте каталога на продукта.