С НАС ! ПОВДИГНЕТЕ ПРОЕКТИТЕ СИ

Преустройство

Предлагаме преустройство и модернизация на Вашите товароподемни съоръжения, във връзка с повишаване на:
сигурността – преустройство на всички товароподемни съоръжения, произведени основно преди 2000 г., с цел осигуряване на съвременните технически изисквания за безопасна работа.
производителността – преустройство свързано с увеличаване скоростите на основните движения.
ефективността при експлоатация – преустройство свързано със замяната на основните агрегати със съвременни, с по нисък енергиен разход.
удобството при управление – преустройство свързано със замяната на системите за управление с по-съвременни, включително дистанционно управление.