Серия АВЕ

ЗА ХОДОВИ МЕХАНИЗМИ
Технически данни при 380V, 50Hz

ГАБАРИТНО-ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ РАЗМЕРИ