Серия АЕ

ЗА ХОДОВИ МЕХАНИЗМИ БЕЗ СПИРАЧКА
Технически данни при 380V, 50Hz

ГАБАРИТНО-ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ РАЗМЕРИ