Серия КГЕ

ЗА ГЛАВНИЯ ПОДЕМ НА ВЕРИЖНИ ЕЛЕКТРОТЕЛФЕРИ
Технически данни при 380V, 50Hz

ГАБАРИТНО-ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ РАЗМЕРИ