Серия КГЕ

ЗА ГЛАВНИЯ ПОДЕМ НА ВЪЖЕНИ ЕЛЕКТРОТЕЛФЕРИ СЕРИЯ Т
Технически данни при 380V, 50Hz