Серия КГСЕ

С ТРИЕЩ ПРИПЛЪЗВАЩ СЪЕДИНИТЕЛ ЗА ГЛАВНИЯ ПОДЕМ НА ВЕРИЖНИ ЕЛЕКТРОТЕЛФЕРИ

ГАБАРИТНО-ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ РАЗМЕРИ