Серия КЕ - Ех

1Ex dII B T5Gb; Ex tb III B T100˚C Db
1Ex dII C T5Gb; Ex tb III C T100˚C Db
ЗА ГЛАВНИЯ ПОДЕМ НА ВЪЖЕНИ ВЗРИВОЗАЩИТЕНИ ЕЛЕКТРОТЕЛФЕРИ СЕРИЯ ВT, ВМТ
Технически данни при 380V, 50Hz

ГАБАРИТНО-ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ РАЗМЕРИ