Серия КЕ

ЗА ГЛАВНИЯ ПОДЕМ НА ВЪЖЕНИ ЕЛЕКТРОТЕЛФЕРИ СЕРИЯ МТ
Технически данни при 380V, 50Hz