Серия МКЕ

ЗА ГЛАВНИЯ ПОДЕМ НА ВЪЖЕНИ ЕЛЕКТРОТЕЛФЕРИ СЕРИЯ МРМ
Технически данни при 380V, 50Hz