Серия AKЕ, БКЕ

АСИНХРОННИ КОНУСНИ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ С ВГРАДЕНА СПИРАЧКА ЗА ГЛАВНИЯ ПОДЕМ НА ВЪЖЕНИ ЕЛЕКТРОТЕЛФЕРИ
Технически данни при 380V, 50Hz