Серия KBЕ

ЗА ГЛАВНИЯ ПОДЕМ НА ВЪЖЕНИ ЕЛЕКТРОТЕЛФЕРИ ТИП VAT
Технически данни при 380V, 50Hz