| BG EN RU DE CZ TR FA
ПОВДИГНЕТЕ ПРОЕКТИТЕ СИ С НАС !

Трифазни асинхронни електродвигатели


Електродвигателят с конусен кафезен ротор и вградена спирачка е специализирано изделие за задвижване на подемни и ходови механизми. Тази уникална конструкция обединява в себе си две изделия - асинхронен електродвигател и механична спирачка и се характеризира с висока надеждност при различни условия на работа, безотказност и сигурност при спиране. Това са основните предимства на тези електродвигатели в сравнение с други задвижвания. Тази конструкция притежава и предимствата на обикновените асинхронни електродвигатели с накъсо съединен ротор, а именно:
- Компактност;
- Минимално и лесно поддържане.

Конусният електродвигател е проектиран да издържа на циклични натоварвания и е реализиран в единство с конструкцията на целия механизъм. Това дава възможност за използването на общи конструктивни елементи и осигурява съществени технико-икономически предимства на механизма.

В зависимост от задвижвания механизъм електродвигателите се разделят на две групи:
- за подемен механизъм на въжени или верижни електротелфери -серии КГЕ, КЕ;
- за ходови механизми - серии ККЕ, АККЕ, АВЕ.

Електродвигателите може да бъдат изпълнявани като едноскоростни (2р=2, 4, 6) или двускоростни (2р=8/2, 12/4, 16/4, 24/4, 24/6, 30/4, 30/6)

Основен дял от производството на фирма “БАЛКАНСКО ЕХО” ЕООД са електродвигателите във взривонепроницаемо изпълнение Ех d с мощност до 20kW, сертифицирани от акредитирани лаборатории.

Електродвигателите се произвеждат в съответствие с българските и европейски стандарти - БДС 6062-1982; БДС EN 50018+A1; БДС EN 60034-1; EN 60034-5; EN ISO 12100-1;
EN ISO 12100-2 и др.

Специфични особености на конусните двигатели със спирачка:
- наличие на аксиален ход на вала;
- повторно кратковременен режим на работа - S4.

Технически характеристики:
- Модификации по напрежение : 50Hz / 60Hz;
- Клас на изолация F. По споразумение с клиента - Н;
- Степен на защита - IP 54, IP 22 на спирачката;
- Възможност за вграждане на термична защита.

Електродвигателите могат да се изпълняват и за работа в морски, тропически или специални среди - M, T, С.