Въжен електротелфер тип ВМТ Придвижен с две колички, полиспаст 4/2

Въжен електротелфер тип ВМТ Придвижен с две колички, полиспаст 4/2 (1) с микроподем (2) с ограничител на товара

Вижте цялата статия

Въжен електротелфер тип ВМТ Придвижен с една количка, полиспаст 4/2

Въжен електротелфер тип ВМТ Придвижен с една количка, полиспаст 4/2 (1) с микроподем (2) с ограничител на товара

Вижте цялата статия