Въжен електротелфер тип BТ82 Придвижен с двурелсова количка, полиспаст 4/1

Въжен електротелфер тип BТ82 Придвижен с двурелсова количка, полиспаст 4/1 (1) с ограничител на товара

Вижте цялата статия

Въжен електротелфер тип BТ78 Намалена строителна височина, полиспаст 4/1

Въжен електротелфер тип BТ78 Намалена строителна височина, полиспаст 4/1

Вижте цялата статия

Въжен електротелфер тип BТ39 Придвижен с две колички, полиспаст 4/1

Въжен електротелфер тип BТ39 Придвижен с две колички, полиспаст 4/1 (1) с ограничител на товара

Вижте цялата статия

Въжен електротелфер тип ВТ39 Придвижен с една количка, полиспаст 4/1

Въжен електротелфер тип ВТ39 Придвижен с една количка, полиспаст 4/1 (1) с ограничител на товара

Вижте цялата статия

Въжен електротелфер тип BТ35 Стационарен стоящ (висящ) на лапи, полиспаст 4/1

Въжен електротелфер тип BТ35 Стационарен стоящ (висящ) на лапи, полиспаст 4/1 Въжен електротелфер тип BТ35 Стационарен стоящ (висящ)...

Вижте цялата статия

Въжен електротелфер тип BТ81 Придвижен с двурелсова количка, полиспаст 2/1

Въжен електротелфер тип BТ81 Придвижен с двурелсова количка, полиспаст 2/1

Вижте цялата статия

Въжен електротелфер тип BТ45 Намалена строителна височина, полиспаст 2/1

Въжен електротелфер тип BТ45 Намалена строителна височина, полиспаст 2/1

Вижте цялата статия

Въжен електротелфер тип BТ02 Стационарен, висящ на палци, полиспаст 2/1

Въжен електротелфер тип BТ02 Стационарен, висящ на палци, полиспаст 2/1 Въжен електротелфер тип BТ02 Стационарен, висящ на пал...

Вижте цялата статия