Въжен електротелфер тип МТ Придвижен с две колички, полиспаст 4/2

Въжен електротелфер тип МТ Придвижен с две колички, полиспаст 4/2 (1) с микроподем (2) с ограничител на товара

Вижте цялата статия

Въжен електротелфер тип МТ Придвижен с една количка, полиспаст 4/2

Въжен електротелфер тип МТ Придвижен с една количка, полиспаст 4/2 (1) с микроподем (2) с ограничител на товара

Вижте цялата статия

Въжен електротелфер тип МТ Придвижен с двурелсова количка, полиспаст 4/1

Въжен електротелфер тип МТ Придвижен с двурелсова количка, полиспаст 4/1 (1) с микроподем

Вижте цялата статия

Въжен електротелфер тип МТ Придвижен с двурелсова количка, полиспаст 2/1

Въжен електротелфер тип МТ Придвижен с двурелсова количка, полиспаст 2/1 (1) с микроподем (2) с ограничител на товара

Вижте цялата статия

Въжен електротелфер тип МТ Придвижен с две колички, полиспаст 2/1

Въжен електротелфер тип МТ Придвижен с две колички, полиспаст 2/1 (1) с микроподем (2) с ограничител на товара

Вижте цялата статия

Въжен електротелфер тип МТ Придвижен с една количка, полиспаст 2/1

Въжен електротелфер тип МТ Придвижен с една количка, полиспаст 2/1 (1) с микроподем (2) с ограничител на товара

Вижте цялата статия