Отпечатай Отпечатай страницата
Въжени електротелфери серия ВМТ

Въжен електротелфер тип ВМТ Придвижен с една количка, полиспаст 4/2

(1) с микроподем
(2) с ограничител на товара
Тип Полиспаст 4/2 Скорост на
подема m/min
Размери, mm
Височина на
подема, m
Товаро-
подем-
ност,
kg
8 L2 L3 L4 H1 H2 H3 H4 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C e D
L1
BMT305 H3 6.5 1000 1146 709 225 415 317 118 148 33 90…
130
500 295 49.5
112(2)
265…
325
94…
54
40 225 955 50 120


Тип Полиспаст 4/2 Скорост на
подема m/min
Размери, mm
Височина на
подема, m
Товаро-
подем-
ност,
kg
8 8/2 L2 L3 L4 H1 H2 H3 H4 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C e D
L1
BMT410 H3 6 2000 1307 1392 707 280 536 380 153 200 42 130…
150
527 186 250
314.5(2)
370…
435
125…
105
45 250
270(1)
1100 36 175


Тип Полиспаст 4/2 Скорост на
подема m/min
Размери, mm
Височина на
подема, m
Товаро-
подем-
ност,
kg
8 5/1.25 L2 L3 L4 H1 H2 H3 H4 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C e D
L1
BMT516 H3 5 3200 1380 1412 787 280 536 380 153 200 42 130…
150
527 186 250
314.5(2)
370…
435
125…
105
50 250
270(1)
1180 34 175


Тип Полиспаст 4/2 Скорост на
подема m/min
Размери, mm
Височина на
подема, m
Товаро-
подем-
ност,
kg
8 8/2 L2 L3 L4 H1 H2 H3 H4 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C e D
L1
BMT625 H3 3.5 5000 1431 1501 736 310 595 466 165 232 33 130…
150
752
830(2)
229 294
365.5(2)
370…
435
145…
125
56 270
290(1)
1350 37 210