Отпечатай Отпечатай страницата
Въжени електротелфери серия ВМТ

Въжен електротелфер тип ВМТ Придвижен с две колички, полиспаст 4/2

(1) с микроподем
(2) с ограничител на товара
Тип Полиспаст 4/2 Размери, mm
Височина на
подема, m
Товаро-
подем-
ност,
kg
Скорост на
подема m/min
L2 L3 L4 L5 L6 H1 H2 H3 H4 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C e D
8 8/2
L1
BMT305 H4 11 1000 1346 - 809 629 1044 225 415 317 195 148 33 90…
130
500 158.5 239.5
302(2)
265…
325
94…
54
40 225 1030 50 120
H5 15.5 1546 - 909 829 1244


Тип Полиспаст 4/2 Размери, mm
Височина на
подема, m
Товаро-
подем-
ност,
kg
Скорост на
подема m/min
L2 L3 L4 L5 L6 H1 H2 H3 H4 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C e D
8 8/2
L1
BMT410 H4 9 2000 1507 1592 807 641 1177 280 536 380 235 200 37 130…
150
527 186 250
314.5(2)
370…
435
125..
105
45 250
270(1)
1185 36 175
H5 13 1707 1792 907 841 1377


Тип Полиспаст 4/2 Размери, mm
Височина на
подема, m
Товаро-
подем-
ност,
kg
Скорост на
подема m/min
L2 L3 L4 L5 L6 H1 H2 H3 H4 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C e D
8 5/1.25
L1
BMT516 H4 8.5 3200 1600 1632 842 711 1247 280 536 380 235 200 37 130…
150
527 186 250
314.5(2)
370…
435
125..
105
50 250
270(1)
1265 34 175
H5 12 1820 1852 952 931 1467


Тип Полиспаст 4/2 Размери, mm
Височина на
подема, m
Товаро-
подем-
ност,
kg
Скорост на
подема m/min
L2 L3 L4 L5 L6 H1 H2 H3 H4 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C e D
8 8/2
L1
BMT625 H4 7.5 5000 1641 1711 841 663 1199 280 536 466 270 200 37 130…
150
555 229 294
365.5(2)
370…
435
125..
105
56 270
290(1)
1455 37 175
H5 11 1851 1921 946 873 1409
H6 16 2095 2165 1086 1153 1689
H7 18.5 2235 2305 1156 1293 1829
H8 22 2405 2475 1241 1463 1999


Тип Полиспаст 4/2 Размери, mm
Височина на
подема, m
Товаро-
подем-
ност,
kg
Скорост на
подема m/min
L2 L3 L4 L5 L6 H1 H2 H3 H4 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C e D
8 12 5/1.25
L1
BMT740 H4 6.5 8000 1944 1892 981 713 1308 310 595 540 292 230 30 130…
150
685 271 369
453.5(2)
370…
435
145..
125
71 290 1710 56 210
H5 10 2159 2107 1088 928 1523
H6 13.5 2374 2322 1195 1143 1738
H7 17 2584 2532 1300 1353 1948
H8 19.5 2744 2692 1380 1513 2108
H9 23.5 2994 2942 1505 1763 2358
H10 26.5 3184 3132 1600 1953 2548


Тип Полиспаст 4/2 Размери, mm
Височина на
подема, m
Товаро-
подем-
ност,
kg
Скорост на
подема m/min
L2 L3 L4 L5 L6 H1 H2 H3 H4 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C e D
6 7.5 4/1
L1
BMT750 H4 6.5 10000 1944 1892 981 713 1308 310 595 548 292 230 30 130…
150
693 275 373
457.5(2)
370…
435
145..
125
71 290 1710 56 210
H5 10 2159 2107 1088 928 1523
H6 13.5 2374 2322 1195 1143 1738
H7 17 2584 2532 1300 1353 1948
H8 19.5 2744 2692 1380 1513 2108
H9 23.5 2994 2942 1505 1763 2358
H10 26.5 3184 3132 1600 1953 2548


Тип Полиспаст 4/2 Размери, mm
Височина на
подема, m
Товаро-
подем-
ност,
kg
Скорост на
подема m/min
L2 L3 L4 L5 L6 H1 H2 H3 H4 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C e D
5 7.5 9
L1
BMT763 H4 4.5 12500 1944 981 713 1308 310 595 548 292 230 30 130…
150
693 275 373
457.5(2)
370…
435
145..
125
90 290 1850 56 210
H5 7.5 2159 1088 928 1523
H6 10.5 2374 1195 1143 1738
H7 13.5 2584 1300 1353 1948
H8 15.5 2744 1380 1513 2108
H9 19.5 2994 1505 1763 2358
H10 22 3184 1600 1953 2548


Тип Полиспаст 4/2 Размери, mm
Височина на
подема, m
Товаро-
подем-
ност,
kg
Скорост на
подема m/min
L2 L3 L4 L5 L6 H1 H2 H3 H4 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C e D
4 6
L1
BMT780 H4 4.5 16000 1944 981 713 1408 354 695 556 340 274 35 150…
200
697 279 377
457.5(2)
370…
435
185...
160
90 290 1970 56 250
H5 7.5 2159 1088 928 1623
H6 10.5 2374 1195 1143 1838
H7 13.5 2584 1300 1353 2048
H8 15.5 2744 1380 1513 2208
H9 19.5 2994 1505 1763 2458
H10 22 3184 1600 1953 2648