Отпечатай Отпечатай страницата
Взривозащитени въжени електротелфери серия ВТ

Въжен електротелфер тип BТ78 Намалена строителна височина, полиспаст 4/1

Тип Полиспаст 4/1 Размери, mm
Височина на
подема, m
Товаропо-
демност, kg
Скорост на
подема m/min
L2 L3 L4 L5 L7 H1 H2 H3 B B1 B2 B3 C D
4 4/1
L1
BT783… H3 6 2000 1146 - 709 280 85 12 70 253 518 45 130…
150
530 45 525 520 175
H4 9 1346 - 809 185 39
H5 12 1546 - 909 285 -85


Тип Полиспаст 4/1 Размери, mm
Височина на
подема, m
Товаропо-
демност, kg
Скорост на
подема m/min
L2 L3 L4 L5 L7 H1 H2 H3 B B1 B2 B3 C D
4 4/1
L1
BT784… H3 6 4000 1307 1392 707 280 43 50 80 253 458 40.5 130…
150
560 50 625 680 175
H4 9 1507 1592 807 143 0
H5 12 1707 1792 907 243 -53


Тип Полиспаст 4/1 Размери, mm
Височина на
подема, m
Товаропо-
демност, kg
Скорост на
подема m/min
L2 L3 L4 L5 L7 H1 H2 H3 B B1 B2 B3 C D
4 2.5/0.63
L1
BT785… H3 6 6300 1380 1412 787 310 52 56 80 285 475 40.5 130…
150
600 56 635 740 210
H4 9 1600 1632 842 162 0
H5 12 1820 1852 952 272 -57


Тип Полиспаст 4/1 Размери, mm
Височина на
подема, m
Товаропо-
демност, kg
Скорост на
подема m/min
L2 L3 L4 L5 L7 H1 H2 H3 B B1 B2 B3 C D
4 4/1
L1
BT786… H3 6 10000 1431 1501 736 354 35 68 90 305 445 57.5 130…
150
850 71 750 945 250
H4 9 1641 1711 841 140 15
H5 12 1851 1921 946 240 -60