| BG EN RU DE CZ TR FA
ПОВДИГНЕТЕ ПРОЕКТИТЕ СИ С НАС !

2019-12-18 - Проведено събрание "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“На 17.12.2019 г., в с. Кръвеник се проведе заключителна пресконференция във връзка с приключване изпълнението на дейностите по проект “Енергийна ефективност за по-добра конкурентоспособност”. Проектът се изпълнява от „БАЛКАНСКО ЕХО“ ЕООД в рамките на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-3.002 “Енергийна ефективност в големи предприятия”, финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 със средства осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Допустимите разходи по проекта са в размер на 4 997 275.20 лв., от които 2 097 039.75 лв. европейско и 370 065.85 лв. национално съфинансиране.

Общата цел на проекта е свързана с повишаване на конкурентоспособността на БАЛКАНСКО ЕХО ЕООД, чрез реализиране на мерки за намаляване на енергийното потребление, разширяване на дейността, повишаване на капацитета и производителността на предприятието.

Назад