| BG EN RU DE CZ TR FA
PROJELERINIZI BIZIMLE KALDIRIN!

Köprü iki sıralı vinç


Köprü iki sıralı vinç

Bu vinçler BDS 16570-86 gereği K3 çalışma rejimli gruptan normal çalışmaya mahsustur, çevredeki ısı derecesi -25°С dereceden +40°С dereceye kadar ve ve havanın göreceli nemliliği % 80’den fazla olmamak şartı ile +25°С dereceden ±5°С dereceye kadar. Vinçin konstrüksyonu DIN15018 istemlerine uygundur.

Vinçler genelde kabul edilmiş sınai varyantta imal edilmektedir, bundan başka patlama tehlikesi mevcut ortamda çalışmak için, zehirli, patlayıcı ve ateşlenir maddelerin nakledilmesi için, ayrıca eritilmiş metal taşınması için varyantlar olabilir.

Üstü açık ve üstü kapalı depolarda, demiryolu yükleme-boşaltma istasyonlarında, üretim tesisleri açık çalışma yerlerinde kullanılabilir.

İki sıralı köprü vinçinin modül konstrüksyonu yük kaldırma gücü 5 tondan 25 tona kadardır, aydın açığı 10,5 m’den 24 m’ye kadar olup aşağıdaki esas unsurları içermektedir:

Seri “T” veya “MT”, vinç arabalı halatlı stasyoner elektrikli vinç
Bir veya iki motor-redüktörlü grup tarafından hareket ettirilen boru veya kaynak konstrüksyon

Taşıyıcı kiriş
Çifte T –şekli veya kutuyu andıran kesitli taşıyıcı kirişin konstrüksyonu vinçin yük kaldırma gücüne ve onun aydın eçığına bağlıdır. Alın kirişli demonte edilebilir/sökülür flans bağlantısı vinçin nakledilmesini ve tesiste monte edilmesini kolaylaştırmaktadır.

Alın kirişler
Alın kirişlerin kutuyu andıran kesitleri vardır ve onların içinde hareket ettirici tekerlekler bulunmaktadır. Yüksek derecede unifikasyona imkan veren orijinal konstrüksyonu vardır.

Hareket eden tekerlekler
Çelikten yapılmış rebord hareket eden tekerlekler ilerleme için minimum mukavemet garanti etmektedir ve vinçaltı raylara uzun ömürler. Hareket eden tekerlekler kafa genişliği 40 mm’den 70mm’ye kadar olan raylarda çalışmaktadırç Hareket tekerlekleri blokuna pekiştirilmiş olan lastik-metal buferlerin enerji yutma gücü büyüktür.

Vinçi hareket etirme mekanizması
Vinçin hareket ettirilmesi, motor- redüktörlü gruplarla hareket, ilerleme tekerlekleri sayesinde gerçekleştirilmektedir. Elektrikli motorlar asenkron, koni-rotorlu olup içlerinde fren bulunmaktadır. Vinçin ilerleme hızı 10 m/min’den 50 m/min’e kadardır. Müşterinin isteği üzerine.
Hareketler frekans açısından idare edilebilmektedir.

Elektrikli donanım
Yönetime mahsus elektrikli tablo vinçin metal konstrüksyonuna takılmış olup kolay hizmet sağlamaktadır. Vinç mekanizmalarının yönetimine mahsus kontaktör şeması yüksek ölçüde emniyet sağlamaktadır. Vinç üç fazlı gerilimle 380 V ve frekans 50 Hz ile beslenmektedir. Müşterinin arzusu üzerine başka frekanslarda ve elektrikli ağı besleyici gerilimde çalışan vinçlerin sevkedilmesi mümkünkür.

Yönetim
Vinç yerden sarkmakta olan yönetim pultundan, radyo-yönetimle veya kabinden idare edilebilir.
İmalatçı ile müşteri arasında varılan anlaşmaya göre aydın açığı Lk ve yük taşıma gücü Q tabloda gösterilen verilerden değişik olan verili vinçler imal edilebilir.

Köprü iki sıralı vinç
Teknik veriler:
Köprü iki sıralı vinç