| BG EN RU DE CZ TR FA
پروژه های خود را با ما بالا ببرید!

کنسول جرثقیل های آویز


ظرفیت بار تا 25000 کیلوگرام
(برای جرثقیلهای دارای ظرفیت بار کل تا 32000 کیلوگرام و دهانه تا 25 متر)
گروه بر اساس FEM 9.511 – 2 متر
قطر چرخهای جرثقیلها - تا 250 میلیمتر
سرعت حرکت جرثقیلها - تا 32 متر در دقیقه

لطفاَ موقع سفارش دادن، موارد زیر را مشخص کنید:
- ظرفیت بار جرثقیل
- دهانه جرثقیل
- سرعت حركت جرثقیل
- عرض پل جرثقیل