| BG EN RU DE CZ TR FA
ПОВДИГНЕТЕ ПРОЕКТИТЕ СИ С НАС !

Кран мостов двугредов


Кран двугредов опорен

Крановете са предназначени за нормален режима на работа група К 3 по БДС 16570-86 при температура на околната среда от - 25°С до +40°С и относителна влажност на въздуха не повече от 80% при +20°С ±5°C. К онструкцията на крана е съобразена с DIN15018.

Крановете се произвеждат в общопромишлено изпълнение, а също така и за работа във взривоопасна среда, за транспортиране на отровни, взриво- и огнеопасни вещества, а също така и разтопен метал.

Използват се в открити и закрити складове, железопътни товаро – разтоварни гари, на производствени площадки.

Модулната конструкция на мостовия двугредов кран с товароподемност от 5 до 25 т, със светъл отвор от 10,5 до 24 м включва следните основни компоненти:

Кранова количка с въжен стационарен електротелфер, серия “Т” или „МТ ”
Тръбна или заварена конструкция, задвижвана от една или две моторредукторни групи.

Носеща греда
Конструкцията на носещата греда с двойно Т- образно или кутиeобразно сечение, зависи от товароподемността на крана и неговия светъл отвор. Разглобяемото фланцово съединение с челните греди облекчава транспорта на крана и монтажа му на обекта.

Челни греди
Челните греди са с кутиeобразно сечение и вградени в тях блок ходови колела. О тличават се с оригинална конструкция, позволяваща висока степен на унификация.

Ходови колела
Стоманените, ребордни ходови колела гарантират минимално съпротивление за предвижване и дълговечност на подкрановите релси. Ходовите колела са приспособени за релси с ширина на главата от 40 до 70 мм. Закрепените към блока на ходовите колела гумено-метални буфери имат висока енергопоглъщаемост.

Механизъм за придвижване на крана
Придвижването на крана се осъществява от задвижващите ходовите колела е мотор - редукторни групи. Електродвигателите са асинхронни, конуснороторни, с вградена спирачка. Скоростта на придвижване на крана е от 10 до 50 м/мин. По желание на клиента, движенията могат да се управляват честотно.

Електрооборудоване
Ел. таблото за управление е закрепено към металоконструкцията на крана и осигурява удобно обслужване. Контакторната схема на управление на механизмите на крана, осигурява висока надежност. Кранът се захранва с трифазно напрежение 380 V и честота 50 Hz. По желание на клиента е възможна доставката на кранове за други честоти и напрежение на елзахранващата мрежа.

Управление
Кранът се управлява от пода посредством висящ пулт, радиоуправление или от кабина.
По договаряне между производителя и клиента може да се произвеждат кранове със светъл отвор Lk и товароподемност Q, различни от посочените в таблицaта с данни.

Кран двугредов опорен
Технически данни:
Кран двугредов опорен