| BG EN RU DE CZ TR FA
ПОВДИГНЕТЕ ПРОЕКТИТЕ СИ С НАС !

Конзолни


Конзолен кран с електротелфер е товароподемна машина за преместване на товари в пространството. Използва се предимно в помещения където няма изградени кранови пътища. Кранът се управлява от пода посредством висящ пулт или радиоуправление.

Произвежданите конзолни кранове са с товароподемност от 1000 до 10 000 kg, с размах на стрелата до 10 m.

Кранът е предназначен за нормален режим работа група К 3-K6 по БДС 16570-86 при температура на околната среда от -25°С до +40°С и относителна влажност на въздуха не повече от 80% при +20°С ±5°C.

Крановете се произвеждат в общопромишлено изпълнение, а също така и за работа във взривоопасна среда, за транспортиране на отровни, взриво- и огнеопасни вещества, а също така и разтопен метал.