| BG EN RU DE CZ TR FA
ПОВДИГНЕТЕ ПРОЕКТИТЕ СИ С НАС !

Електрооборудване


Съвременни технически решения свързани с управлението на товароподемните съоръжения и тяхната безопасност:

I. Общо промишлено изпълнение
  1. Управление от пода   2. Радиоуправление
  3. Управление от кабина

II. Взривозащитено изпълнение
  1. Управление от пода
  2. Радиоуправление


Реализира се с помощта на командни пултове за управление, свързани към ел. таблото на телфера.
Управление реализирано с честотно регулиране на скоростта на подемен механизъм и придвижване, с възможност за плавен пуск и задаване на скорост с помоща на потенциометър или двустъпално управление в режим на две фиксирани скорости.
Реализира се с помощта на радиоканално управление на всички движения на електротелфера, крановата количка и крана.
Управление реализирано с честотно регулиране на скоростта съвместно с радиоуправление. Осъществяване на плавен пуск с двустъпално или петстъпално управление на фиксирани скорости в режим радиоуправление.
Кабината се монтира под галерията към основната кранова греда. Предназначена е за управление на крана, крановата количка и подемния механизъм, което се реализира с помощта на стационарен въртящ пулт ( стол ) ХКВ-А или с джоистик контролер ХКВ. Конструктивно е открита или закрита, с термоизолация, отопление и климатик. Реализира се и във взривозащитено изпълнение.
Реализира се с помощта на командни пултове за управление във взривозащитено изпълнение свързани към блока за управление, представляващ взривозащитено табло, в което е монтирана електроапаратура. Апаратурата е разположена в табло посредством шаси, като всички кабелни връзки и преходи се реализират с проходни изолатори, кабелни входове и разклонителни кутии със съответна Ех защита.
Блокът за управление е изработен във взривозащитено изпълнение Ex d IIB T5 и Ех d IIC T5.
Управление реализирано с честотно регулиране на скоростта на подемен механизъм и придвижване, с възможност за плавен пуск и задаване на скорост с помоща на потенциометър, в режим на висящ пулт. Изпълнява се с командни пултове за управление във взривозащитено изпълнение свързани към блока за управление. Честотния регулатор се момтира върху шаси във взривозащитено блок. Изработен във взривозащитено изпълнение Ex d IIB T5 и Ех d IIC T5.
Реализира се с помощта на радиоканално управление във взривозащитено изпълнение, което дава възможност за дистанционно управление на всички движения на подемния механизъм, телферната количка и крана.
Честотно регулиране на скоростта съвместно с радиоуправление в Ех изпълнение, с възможност за плавен пуск с двустъпално управление на фиксирани скорости в режим радиоуправление.