| BG EN RU DE CZ TR FA
ПОВДИГНЕТЕ ПРОЕКТИТЕ СИ С НАС !

Ремонт и поддръжка


Предлагаме следните услуги:
- Гаранционно и следгаранционно обслужване на техниката производство на „Балканско ехо” ЕООД;
- Абонаментно обслужване съгласно: „НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ“, В сила от 18.10.2010 г. Приета с ПМС № 199 от 10.09.2010 г. Обн. ДВ. бр.73 от 17 Септември 2010,( чл. 55, ал. 6 и 7).