| BG EN RU DE CZ TR FA
ПОВДИГНЕТЕ ПРОЕКТИТЕ СИ С НАС !

2017-05-19 - „Добри и безопасни условия на труд”


“Балканско ехо“ ЕООД започна изпълнение на проект по процедура „Добри и безопасни условия на труд“

На 17.05.2017г. “Балканско ехо“ ЕООД подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.

В проект BG05M9OP001-1.008-0205 „Добри работни места в „Балканско ехо“ ЕООД“ са предвидени следните дейности:
• Въвеждане на промени в организацията на труда за по-лесното съвместяване на личния и професионалния живот, за удължаване на професионалния живот на работниците над 54г.;
• Въвеждане на иновативен модел на организация на труда за повишаване на производителността и опазване на околната среда в завода в с. Кръвеник;
• Осигуряване на социални придобивки за работещите (във връзка с транспорт за заетите в три от заводите на дружеството);
• Подобряване на условията на труд чрез осигуряване на колективни предпазни средства и нови ЛПС с по-висока степен на защита;
• Организация и управление на проекта;
• Информиране и публичност.
• Като целева група са включени всички служители и работници на дружеството, а дейности ще се изпълняват и на четирите площадки, на които дружеството извършва дейността си.

Периодът на изпълнение на проекта е 16 месеца.

Проектът е на стойност 415 600 лв., от които 282608 лв. са финансиране от Европейския социален фонд, 49 872,00 лв. – национално съфинансиране, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” и 83 120 лв. съфинансиране от „Балканско ехо“ ЕООД.

19.05.2017г.

Назад